نظر بردیا برای کتاب هزار و یک شب - دفتر اول

هزار و یک شب - دفتر اول
عبداللطیف طسوجی
(62 رای)
بردیا
۱۴۰۲/۲/۱۳
بسیار عالی بهترین داستان‌ها
بیشترین صفحات
مبلغ مناسب
هیچ پاسخی ثبت نشده است.