نظر صبا دل شاد برای کتاب صوتی تدفین مادربزرگ

تدفین مادربزرگ
گابریل گارسیا مارکز، قاسم صنعوی
(181 رای)
صبا دل شاد
۱۴۰۲/۲/۲۳
طنز ظریف بکاررفته و طرز بیان رویدادها واقعا قابل وصف است
هیچ پاسخی ثبت نشده است.