نظر آرزو جمالان برای کتاب صوتی تدفین مادربزرگ

تدفین مادربزرگ
گابریل گارسیا مارکز، قاسم صنعوی
(181 رای)
آرزو جمالان
۱۴۰۲/۳/۳
مثل سایر کتابهای آلبرکامو ارزش چندبار خواندن دارد.
هیچ پاسخی ثبت نشده است.