نظر Fariba T برای کتاب لاف تو شک: مجموعه نثر طنز

لاف تو شک: مجموعه نثر طنز
علیرضا لبش
(495 رای)
Fariba T
۱۳۹۷/۸/۷
کتاب خوبی بود، باطنزی دلچسب وساده، سوژه‌هایی که آقای لَبش برای نوشتن انشاهاو... درنظرگرفته بودسوژه‌هایی آشنابودندکه دوران کودکی ماباآن هاگذشت باخواندن خاطراتی مثل چوپان دروغگو، تصمیم کبراو... مارابه دنبال خودبه دوران کودکی بردبه اضافه انتقاداتی که بسیارلطیف باطنزبیان شده بودکه این همان رسالت طنزواقعی است، ازکتابراه ونویسنده سپاسگزارم که شرایط خواندن این کتاب رابه رایگان فراهم کردند، ف🍀💝👌
هیچ پاسخی ثبت نشده است.