نظر سید حسام الدین هادئی برای کتاب آموزش کامل مبانی و مفاهیم کاربر ICDL

آموزش کامل مبانی و مفاهیم کاربر ICDL
علی هندی ورکانه
(54 رای)
سید حسام الدین هادئی
۱۴۰۲/۴/۹
بسیار کتاب کمک کننده در یادگیری است
هیچ پاسخی ثبت نشده است.