نظر مژگان رضایی برای کتاب صوتی فلسفی زیستن

فلسفی زیستن
جوناس سالزجیبر، نازنین فاطمه سوداگر
(7 رای)
مژگان رضایی
۱۴۰۲/۵/۱۱
راهی برای اشنایی با فلسفه رواقیون عالی بود
هیچ پاسخی ثبت نشده است.