نظر حمید رضا صالحی برای کتاب راز شکرگزارى

راز شکرگزارى
مهدی خدامیان آرانی
۲۳۸ رای
حمید رضا صالحی
۱۳۹۷/۹/۱
عالی بود با زبان ساده مفهموم اصلی را بیان کرده بود‌. شکر گزاری دنیا و آخرت انسان را تغیر می‌دهد. باشد که در همه حال شکرگزار واقعی باشیم.
هیچ پاسخی ثبت نشده است.