نظر سمیه . س برای کتاب جهان پس از مرگ: بررسی علمی تجربیات نزدیک به مرگ - جلد 2

جهان پس از مرگ: بررسی علمی تجربیات نزدیک به مرگ - جلد 2
جفری لانگ، علی نقی قاسمیان نژاد
۴۰ رای
سمیه . س
۱۳۹۷/۹/۴
متشکرم کتاب فوق العاده‌ای بود
هیچ پاسخی ثبت نشده است.