نظر محمدصادق محمدی برای کتاب جامع احیاء قلبی ریوی CPR

کتاب جامع احیاء قلبی ریوی CPR
محمدرضا عسگری، محسن سلیمانی
(۱۸ رای)
محمدصادق محمدی
۱۳۹۷/۹/۱۱
لطفا تمام دروس پزشکی هم صوتی بشه ممنون
هیچ پاسخی ثبت نشده است.