نظر علی اصغر میری برای کتاب هفت اورنگ جامی

هفت اورنگ جامی
عبدالرحمن بن احمد جامی
(۲۷۲ رای)
علی اصغر میری
۱۳۹۷/۹/۱۲
جالب بود
زمان زیادی بود که از شعر و ادب فارسی دور بودیم
هیچ پاسخی ثبت نشده است.