نظر زهرا حاجی ابراهیمی برای کتاب بعد از من

بعد از من
امیلی بلیکر، سوما زمانی
۳۵ رای
زهرا حاجی ابراهیمی
۱۳۹۷/۹/۱۴
کتابو دوست داشتم... فقط شروعش جذابتر ازپایانش بود.. ولی درکل کتاب پرکششی هست.
هیچ پاسخی ثبت نشده است.