نظر Eslam Yousefi برای کتاب سراب‌های سبز: خاطرات یک سرباز صفر

سراب‌های سبز: خاطرات یک سرباز صفر
محمدحسین صادقی
(۴۸ رای)
Eslam Yousefi
۱۳۹۷/۹/۲۳
در مجموع خوب بود
هیچ پاسخی ثبت نشده است.