نظر فرناز نادری برای کتاب قدرت حال

قدرت حال
اکهارت تله، غزال رمضانی
(۱۱۶۸ رای)
فرناز نادری
۱۳۹۷/۹/۲۵
کتاب بسیارجالبی بایدباشد
که هنوز نخواندهامش
هیچ پاسخی ثبت نشده است.