نظر زهرا نادرزاده برای کتاب دا: خاطرات سیده زهرا حسینی

دا: خاطرات سیده زهرا حسینی
سیده زهرا حسینی
۲۳۰ رای
زهرا نادرزاده
۱۳۹۷/۹/۲۵
خیلی قشنگ بود انگار با خودشون توی جنگ بودم واقعا با این نوع تعریف کردن و نوشتن نویسنده خودمو تو میدون جنگ حس کردم
هیچ پاسخی ثبت نشده است.