نظر Assal Kt برای کتاب داعشی خاطرخواه

داعشی خاطرخواه
هاجر عبدالصمد، ستار جلیل زاده
۵۲ رای
Assal Kt
۱۳۹۷/۱۰/۸
هیچ پاسخی ثبت نشده است.