نظر حمزه موسی برای کتاب قدرت حال

قدرت حال
اکهارت تله، غزال رمضانی
(۱۱۶۹ رای)
حمزه موسی
۱۳۹۷/۱۰/۲۷
فوق العاده است، ترکیبی از روانشناسی وعرفان
هیچ پاسخی ثبت نشده است.