نظر نبی حسین زیی برای کتاب صدای تو خوبست

صدای تو خوبست
رضا حاجی آبادی
(۱۹۱ رای)
نبی حسین زیی
۱۳۹۴/۸/۱۵
چون به جهانگردی سهراب پی بردم وخم شاعر هستم سهراب ودوست دارم
هیچ پاسخی ثبت نشده است.