نظر roien_afg Sultani برای کتاب صدای تو خوبست

صدای تو خوبست
رضا حاجی آبادی
(۱۹۲ رای)
roien_afg Sultani
۱۳۹۴/۸/۱۶
بسیار عالی کتاب سودمندی است. جهان سپاس
هیچ پاسخی ثبت نشده است.