نظر مائده کردآبادی برای کتاب قدرت حال

قدرت حال
اکهارت تله، غزال رمضانی
(۱۱۶۹ رای)
مائده کردآبادی
۱۳۹۷/۱۱/۲۸
کتاب خوبیه. روان و ساده نوشته شده
هیچ پاسخی ثبت نشده است.