نظر خزان خزان برای کتاب صوتی دخترک کبریت فروش

دخترک کبریت فروش
هانس کریستین آندرسن، مونا غنی نیا
۵۶ رای
خزان خزان
۱۳۹۸/۱/۱۰
کتاب خوبیه اما صدای گوینده مناسب این کناب نیست
هیچ پاسخی ثبت نشده است.