نظر هادی آقاجانی برای کتاب صوتی دخترک کبریت فروش

دخترک کبریت فروش
هانس کریستین آندرسن، مونا غنی نیا
۵۶ رای
هادی آقاجانی
۱۳۹۸/۱/۱۰
داستان خیلی کوتاه و تاثیر گذار
هیچ پاسخی ثبت نشده است.