نظر ش شهبازی برای کتاب صوتی نخستین فرعون مؤنث

نخستین فرعون مؤنث
پاملا دل، فاطمه شاداب
(۱۳ رای)
ش شهبازی
۱۳۹۸/۲/۳
بااینکه در مطالب این کتاب نکات و مواردی وجود دارد که برای افراد علاقه مند به تاریخ مصر تازگی دارد و به دانسته‌ها اضافه میکند ولی در مجموع احساسی که به آدم دست میدهد راضی کننده نیست. میتوانست کتاب بهتری باشد اگرکه نویسنده‌اش کمی ذوق و دقت بیشتر درارائه مطالب نشان میداد. ممکن است نتوانم مورد مشخصی را برای مثال دراثبات این سخن بیان کنم لیکن پس از پایان یافتن کتاب، این حسی بود که شخصاً به من دست داد. گوئی که هنوز بطور کامل با شخصیت این فرعون مونث آشنا نشدم و کلی نکات مبهم و تاریک از او همچنان در ذهنم باقی ماند. اگرچه میدانیم تعداد معلومات باقی مانده از آن دوران در مقابل تعداد مجهولات بسیار کمتراست ولی بوده‌اند نویسندگانی که درهمین مقیاس، اثرهای جاودان و عالی از شخصیت‌های تاریخی خلق کرده‌اند. بهرحال با اینکه خواندن این کتاب از نخواندنش و دانستن نکاتش از ندانستنش بهتراست، لذا برای بیان حس کلی‌ام درمورد این کتاب دو ستاره از پنج ستاره ممکن را خاموش میکنم تا نمودی باشد براین ادعا.....!!
هیچ پاسخی ثبت نشده است.