نظر وجیهه برزیگر برای کتاب مدیریت زمان موثر

مدیریت زمان موثر
کریس کرافت، فریبا سبز چمنی
(7 رای)
وجیهه برزیگر
۱۳۹۸/۲/۸
خوبه. هرراهکارجدیدی درمدیریت زمان تجربه جدیدی است که جلواتلاف وقت میگیرد. تشکر
هیچ پاسخی ثبت نشده است.