نظر Hamid Balakhanian برای کتاب دا: خاطرات سیده زهرا حسینی

دا: خاطرات سیده زهرا حسینی
سیده زهرا حسینی
۲۳۰ رای
Hamid Balakhanian
۱۳۹۸/۲/۲۶
بنام خدا این کتاب دارای ارزشهای فراوانی از حس اسلام خواهی وهمچنین وطن پرستی است که دارای ارزش بالایی می‌باشد. انسان از این همه شجاعت به وجد می‌آیدوباافتخار میتواند آن را به نسل امروز معرفی کندوبنظر این جانب باید روایتی این چنین را به صورتهای مختلف به همه اقشار جامعه مخصوصا"جوانان پیشنهادداد. متشکرم
هیچ پاسخی ثبت نشده است.