نظر Hamid Balakhanian برای کتاب آن بیست و سه نفر

آن بیست و سه نفر
احمد یوسف زاده
(۲۳۸ رای)
Hamid Balakhanian
۱۳۹۸/۲/۲۷
نوجوانان ایران درزمان جنگ گل کاشتند باید ازاین داستانها فیلم ساخت بطوری که نسل امروز که اهل خواندن کتاب نیستند با این افراد اشنا شوند. موفق باشید
هیچ پاسخی ثبت نشده است.