نظر رضا ملکی برای کتاب آن بیست و سه نفر

آن بیست و سه نفر
احمد یوسف زاده
(۲۳۸ رای)
رضا ملکی
۱۳۹۸/۲/۳۰
یک کتاب فوق العادههمه چیزش عالی بود. متن عالی، داستان عالی، نحوه نگارش عالی، قیمت عالی نسبت به نسخه چاپ شده
هیچ پاسخی ثبت نشده است.