نظر ساسان قزل پیچاق برای کتاب پرانا هاله درمانی

پرانا هاله درمانی
آتریا، جمشید هاشمی
(۸۴ رای)
ساسان قزل پیچاق
۱۳۹۸/۳/۵
در این کتاب انرژی کیهانی رو تعبیر به پرانا میکند که درست است؛ البته راه‌ها و نظرات زیادی در مورد سیلان انرژی در بدن وجود دارد.
هیچ پاسخی ثبت نشده است.