نظر soolmaz apr برای کتاب قدرت حال

قدرت حال
اکهارت تله، غزال رمضانی
(۱۱۵۶ رای)
soolmaz apr
۱۳۹۴/۹/۲۹
استاد وقتی ظاهر میشود که شاگرد آماده باشد. من تز صمیم قلب به این مطالب گفته شده در زندگی خودم رسیدم و این کتاب مهر تائیدی بود به تجربیاتم.
هیچ پاسخی ثبت نشده است.