نظر mohammad seyedan برای کتاب جامع احیاء قلبی ریوی CPR

کتاب جامع احیاء قلبی ریوی CPR
محمدرضا عسگری، محسن سلیمانی
(۱۸ رای)
mohammad seyedan
۱۳۹۸/۳/۲۹
کتاب خوب و جامعیست ولی به روز نیست
هیچ پاسخی ثبت نشده است.