نظر m dastjerdy برای کتاب صوتی مغز و هوش عاطفی: یافته‌های جدید

مغز و هوش عاطفی: یافته‌های جدید
دانیل گلمن، حمیدرضا بلوچ
(۳۱ رای)
m dastjerdy
۱۳۹۸/۴/۶
کتاب خوبی بود، مطالب علمی بود. بیشتر مطالب به تحقیقات علمی ارجاع شده است، ولی با این وجود جذاب بود و شونده را به دنبال خود میکشد. گوینده هم با تسلط خود نقش مهمی در روان بودن و قابل فهم بودن مطالب دارد. اگر کاملاً بی‌توجه هم کتاب را گوش دهید، این حس را به شنونده انتقال میدهد که هوش عاطفی در زندگی، شغل و روابط بین فردی خیلی مهم است و از آن مهمتر اینکه قابل یاد گرفتن هم هست.
هیچ پاسخی ثبت نشده است.