نظر Vahid Majidi برای نمایش صوتی سه روایت از زندگی

نمایش صوتی سه روایت از زندگی
یاسمینا رضا، نازی دشتکیان
(۱۷۶۳ رای)
Vahid Majidi
۱۳۹۸/۴/۹
بسیار تاثیر گذار. واقعیت زندگی واقعا چنین هست و همینطور که به خوبی نشان داد بسته به رفتار و کردار ما در زندگی احساس آرامش میکنیم. چنانچه رفتار و کرداری زشت توام با عصبانیت داشته باشیم اطرافیان نیز عصبی بوده و دارای اخلاق و رفتاری زننده و تند هستند. و بلعکس اگر اخلاق و رفتاری آرام و چهره‌ای خوشرو داشته باشیم از اطرافیان نیز انرژی و آرامشی بیشتر دریافت میکنیم.
هیچ پاسخی ثبت نشده است.