نظر محدثه روشن فرد برای کتاب ۵۴ دام در روابط بین زن و شوهر

۵۴ دام در روابط بین زن و شوهر
آلن فی، الهام آرام نیا
(140 رای)
محدثه روشن فرد
۱۳۹۸/۴/۱۳
اول کتاب صفحه ۱۶ گفته ۴ تا راه داریم تو زندگی ولی فقط راه ۳ و ۴ رو گفته پس راه اول و دوم چی؟
هیچ پاسخی ثبت نشده است.