نظر دوستدار دلها... برای کتاب درنای مهاجر و رودخانه خشکیده

درنای مهاجر و رودخانه خشکیده
اکبر احمدی
(۱۵ رای)
دوستدار دلها...
۱۳۹۸/۴/۱۳
داستان خوبی است.... . با این داستان‌های خوب و مفید برا کودکان میتوان ذهن آن‌ها را نسبت به آب درست کرد و فرهنگ آب دوستی رو در جامعه زنده کرد.... . . بسیار خوب بود.... . .
هیچ پاسخی ثبت نشده است.