نظر علیرضا مهدیزاده برای کتاب صدای تو خوبست

صدای تو خوبست
رضا حاجی آبادی
(۱۹۱ رای)
علیرضا مهدیزاده
۱۳۹۴/۱۰/۵
مختصر و مفید اما بیشتر مختصر بود.
هیچ پاسخی ثبت نشده است.