نظر کاربر لیلا فتاحی برای کتاب راز شکرگزارى

راز شکرگزارى
مهدی خدامیان آرانی
۲۳۷ رای
کاربر لیلا فتاحی
۱۳۹۸/۴/۳۱
من این کتاب را مطالعه کردم. سبک نگارش نویسنده جالب است. انسان متوجه میشود که به چه راحتی میتوان به آرامش رسید، این کتاب خیلی مختصر و مفید میباشد.
هیچ پاسخی ثبت نشده است.