نظر وحید شعبانی برای کتاب جهان پس از مرگ: بررسی علمی تجربیات نزدیک به مرگ - جلد 2

جهان پس از مرگ: بررسی علمی تجربیات نزدیک به مرگ - جلد 2
جفری لانگ، علی نقی قاسمیان نژاد
۴۰ رای
وحید شعبانی
۱۳۹۸/۵/۱۸
خواندن این کتاب را به همه، خصوصا خداناباوران، پیشنهاد میکنم
هیچ پاسخی ثبت نشده است.