نظر فاطم مسعود برای کتاب صوتی پدرو پارامو

پدرو پارامو
خوان رولفو، احمد گلشیری
(13 رای)
فاطم مسعود
۱۳۹۸/۵/۲۷
سخخخخخت بود
همه چیز وهم الود بود
هیچ پاسخی ثبت نشده است.