نظر پروانه یاوری برای کتاب داعشی خاطرخواه

داعشی خاطرخواه
هاجر عبدالصمد، ستار جلیل زاده
۵۲ رای
پروانه یاوری
۱۳۹۸/۶/۱۵
به نظر من خیلی متن ضعیفی داشت در کل خیلی معمولی بود
هیچ پاسخی ثبت نشده است.