نظر فرشاد ایازی برای کتاب آمادگی جسمانی و استعدادیابی در ورزش ویژه مربیان و ورزشکاران

آمادگی جسمانی و استعدادیابی در ورزش ویژه مربیان و ورزشکاران
مهران فقیه سلیمانی، مجید محمدی
۲۲ رای
فرشاد ایازی
۱۳۹۸/۶/۲۰
این کتاب نکات مفیدی رو مطرح کرده
هیچ پاسخی ثبت نشده است.