نظر علیرضا حقیقی برای کتاب دسیسه عاشقانه (جلد دوم)

دسیسه عاشقانه (جلد دوم)
احمدرضا صالحی
۱۱۸ رای
علیرضا حقیقی
۱۳۹۸/۶/۳۱
شاباش دارید جناب صالحی... چه زیبا ماجرا پشت ماجرا آفریدید و چه زیبا تمام کردید... لذت محض بود و شور و هیجان..
هیچ پاسخی ثبت نشده است.