نظر مریم خلیلی برای کتاب قدرت حال

قدرت حال
اکهارت تله، غزال رمضانی
(۱۱۵۸ رای)
مریم خلیلی
۱۳۹۸/۷/۱۰
نویسنده گفته کتاب رو در برنامه مجانی در اختیار افراد میگذارد و از فروش آن خودداری شود.. چرا شما فروشی گذاشتید
هیچ پاسخی ثبت نشده است.