نظر فرنوش مشعوفی برای کتاب صوتی انسان در جستجوی معنا

انسان در جستجوی معنا
ویکتور فرانکل، امیر لاهوتی
۳۶۶ رای
فرنوش مشعوفی
۱۳۹۸/۷/۱۲
کتاب رئالیستی که به دنبال چرایی و معنا برای تحمل درد‌ها و رنج‌ها و درک آن و پذیرش آن می‌باشد.
هیچ پاسخی ثبت نشده است.