نظر فاطمه حبیبی برای کتاب صوتی پیامبر و رازهای دل

پیامبر و رازهای دل
جبران خلیل جبران، مسیحا برزگر
(۱۲ رای)
فاطمه حبیبی
۱۳۹۸/۷/۱۴
کتاب بسیار مفیدی بود خصوصا در خصوص عشق ودر مورد فرزندان حتما بارها این کتاب رو گوش خواهم کرد.
هیچ پاسخی ثبت نشده است.