نظر Mohammad Amiri برای کتاب جور دیگر دیدن: نوسروده‌های ا.د.م

جور دیگر دیدن: نوسروده‌های ا.د.م
ابوالحسن درویشی مزنگی
(۵ رای)
Mohammad Amiri
۱۳۹۸/۷/۲۱
در نمونه خیلی خوب
هیچ پاسخی ثبت نشده است.