نظر علی رحیمی برای کتاب بیماری هلندی در اقتصاد ایران

بیماری هلندی در اقتصاد ایران
رضا منوچهری راد، ناصر شمس قارنه
(۸ رای)
علی رحیمی
۱۳۹۸/۸/۷
کتاب مفید برای درک شرایط اقتصادی ایران
هیچ پاسخی ثبت نشده است.