نظر Saeed Pourali برای رمان غرور و تعصب

رمان غرور و تعصب
جین آستن، الهام رحمانی
۳۵۴ رای
Saeed Pourali
۱۳۹۸/۸/۱۲
سبک زندگی پر از آداب انگلیسی و نحوه گفتگو و معاشرت بین اقوام و حتی دو عضو نزدیک یک خانواده مثل خواهر با خواهر و برادر با خواهر مخصوصا در بریتانیای قدیم به نحوی عالی نگارش شده.
هیچ پاسخی ثبت نشده است.