نظر امیر مهدی حسین نژاد برای کتاب طوطی‌ها

طوطی‌ها
جان بانت وکسو، مهدی رضایی
(24 رای)
امیر مهدی حسین نژاد
۱۳۹۸/۸/۱۳
کتاب خوبی اما اشکالات ریزی هم داشتی که به طوطی‌های برزیلی میگفت مرغ عشق و نام بعضی طوطی را اشتباه میگفت و اشتباه توضیح میداد
سجاد امیدی
۱۳۹۸/۹/۳
دوست عزیز طوطی برزیلی love bird هستند ب معنای پرنده عشق
amir.h r.a
۱۳۹۹/۳/۲۲
داداش اسم طوطی برزیلی مرغ عشقه
امیرمحمد مسلمی
۱۳۹۹/۵/۱
اون درست میگفت شما غلط میگی