نظر فاطمه محمدی برای کتاب کاهش استرس در چند دقیقه

کاهش استرس در چند دقیقه
جاسمین کرک براید، علی هداوند
(۲۳ رای)
فاطمه محمدی
۱۳۹۸/۸/۱۵
وای استرس همیشه عذابم میده...
Hamza Mansouri
۱۳۹۸/۹/۶
بعد از خواندن کتاب چطور شدی