نظر علی جعفری برای کتاب سال 12 هفته‌ای

سال 12 هفته‌ای
مایکل لنینگتون، برایان پی. موران
(۱۲ رای)
علی جعفری
۱۳۹۸/۸/۲۴
ترجمه بسیار ضعیف دارد که درک مطلب را بسیار مشکل میکند. با خواندن سی درصد کتاب چیز خاصی دریافت نکردم و مجبور شدم ادامه ندم. کلمات سنگین غیر معمول و جمله‌های طولانی در ترجمه که احتمالأ مترجم هم در جاهایی متوجه نشده منظور نویسنده چیست.
نرگس موحدی
۱۳۹۸/۸/۲۴
ممنون از نظرتون، نه این طور نیست شاید جمله‌های طولانی داشته باشد اما جمله‌ها مفهوم دارند.