نظر الهام اصلانی برای کتاب صوتی انسان در جستجوی معنا

انسان در جستجوی معنا
ویکتور فرانکل، امیر لاهوتی
۴۰۶ رای
الهام اصلانی
۱۳۹۸/۹/۵
خیلی آموزنده و تاثیر گذار ه
هیچ پاسخی ثبت نشده است.